Vědecké myšlení je dovedností pro celý život.

Je to základ pro kreativní dosahování zdánlivě nedosažitelných cílů. Cvíčení KATA ve třídě představuje vědecké myšlení v jednoduché formě jako dovednost, kterou se může naučit opravdu každý. Kombinací jednoduchého vzorce myšlení a cvičením - rutinou, kterou nazýváme KATA, pomáhá naučit obecně použitelnou strategií řešení složitých problémů.

Cílem KATA ve třídě není naučit žáky a studenty žádnému vědnímu oboru. Pomáhá jim stát se a chovat se jako vědci každý den.

KATA ve třídě je odvozena od původních stránek www.katatogrow.com, které vytvořil Mike Rother. Mike je profesorem na University of Michigan, inženýrem, expertem v oblasti nástrojů štíhlé výroby a především autorem knihy Toyota KATA, ze které KATA ve škole vychází.


Níže jsou odkazy na několik videí v angličtině, která téma KATA ve třídě dále dokreslují.